Uw zoekopdracht heeft 3 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Defensie van 2 april 2013, nr. 365096, houdende wijziging van de Regeling van de Minister van Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie van 1 februari 2008, nr. 5528485/08, houdende regels tot het aanwijzen van wetgeving, genoemd in artikel 4:2, tweede lid, van het Besluit politiegegevens (Stcrt. 2008, 38)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-05-2013 Staatscourant 2013, 14546 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2012 Staatscourant 2012, 6591 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (71 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2012 Staatscourant 2012, 3313 Ministerie van Veiligheid en Justitie