Uw zoekopdracht heeft 268 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie aanzegging ex artikel 3a, tweede en zesde lid, Gerechtsdeurwaarderswet, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2016 Staatscourant 2015, 48241 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (135 kB)

  Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met het intrekken van het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2015 Staatscourant 2015, 48675 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Aanzegging ex artikel 3a, tweede en zesde lid, Gerechtsdeurwaarderswet, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatscourant 2015, 48241 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 december 2015, nr. 712613, houdende herbenoeming van de voorzitter en een lid van de examencommissie bijzondere opsporingsdiensten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2015 Staatscourant 2015, 48036 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 december 2015, 713960, houdende herbenoeming van drie onafhankelijke externe leden van het Audit Committee Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2015 Staatscourant 2015, 48215 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 december 2015, nummer 718939, houdende intrekking van het Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 oktober 2015 (Stcrt 2015, 35582), en tijdelijke uitbreiding van de bevoegdheid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers om bepaalde categorieën vreemdelingen uit te sluiten van verstrekkingen op grond van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Gemeentelijk Versnellingsarrangement)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2015 Staatscourant 2015, 48827 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2015, houdende benoeming van en vaststelling van de vergoeding voor de leden van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht (Benoemings- en vergoedingenbesluit Commissie rechtseenheid bestuursrecht)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2015 Staatscourant 2015, 47140 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 december 2015, houdende instelling van een eenmalige commissie van deskundigen met betrekking tot de rechtseenheid in het bestuursrecht (Instellingsregeling Commissie rechtseenheid bestuursrecht)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2015 Staatscourant 2015, 47139 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Circulaires Download icon PDF (34 kB)

  Circulaire legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen, alsmede de toepassing van DNA-onderzoek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2015 Staatscourant 2015, 46341 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 8 december 2015, houdende de vaststelling van de vergoedingen voor de leden van de politieonderwijsraad (Vergoedingenregeling leden politieonderwijsraad)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2015 Staatscourant 2015, 46101 Ministerie van Veiligheid en Justitie