Uw zoekopdracht heeft 260 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2014, nr. 590335 houdende wijziging van het Instellingsbesluit Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd in verband met een wijziging van de instellingsduur van deze commissie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37685 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2014, nr. 592332, houdende ontslagverlening aan de leden van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37678 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014, nr. 585658, houdende regels inzake de fysieke vaardigheidstoets voor de politie (Regeling fysieke vaardigheidstoets politie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 37009 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, nr. 595747, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit DGJS Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36810 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (94 kB)

  Aanpassing art 184 Wetboek BES, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36483 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 december 2014, kenmerk 580388, houdende wijziging van de vergoeding van een gedragsverklaring aanbesteden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 37950 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit ingevolge artikel 18, tweede lid, Wet politiegegevens, van de Minister van Veiligheid en Justitie, kenmerk 598167, 18 december 2014, houdende verlenging van het Wpg-machtigingsbesluit RIEC’s/werkproces integrale casusanalyse waarbij aan de korpschef van het landelijk politiekorps en de verantwoordelijken voor de Koninklijke marechaussee en de bijzondere opsporingsdiensten van het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toestemming is gegeven tot het verstrekken van politiegegevens aan de partners in de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC’s) ten behoeve van het verrichten van integrale casusanalyses voor het bepalen van gezamenlijke interventiestrategieën en het uitvoeren daarvan (Verlenging Wpg-machtigingsbesluit RIEC’s/werkproces integrale casusanalyse)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 37798 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. 594423, houdende wijziging van de tarieven van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 37544 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. 594723, houdende wijziging van de tarieven van de Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren in verband met indexering 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 37547 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Circulaires Download icon PDF (49 kB)

  Circulaire bijzondere opsporingsgelden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 37536 Ministerie van Veiligheid en Justitie