Uw zoekopdracht heeft 230 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Circulaires Download icon PDF (145 kB)

  Circulaire Bekwaamheid Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 26957 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 28 november 2012, nr. 328402, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling NCTV Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26167 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de minister van Veiligheid en Justitie van 20 december 2012, nr. 334461, houdende indexering van de griffierechten en aanmaningsbedragen van de Algemene wet bestuursrecht (Regeling indexering griffierechten en aanmaningsbedragen Awb 2013)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26652 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 december 2012, nr. 329108, houdende herbenoeming van een voorzitter van de externe klachtencommissie van de raad voor de kinderbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26773 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (300 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2012 Staatscourant 2012, 26208 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (98 kB)

  Advies Raad van State, betreffende het Besluit van ... tot aanpassing van diverse besluiten aan de Politiewet 200 (Aanpassingsbesluit Politiewet 201X)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26170 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2012, nr. 335236, houdende vaststelling van het normbedrag en het bedrag van het voorschot van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 26953 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 19 oktober 2012 houdende de herbenoeming van een lid van het college van bestuur van het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, Politieonderwijs en kenniscentrum

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 25894 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Interne regelingen Download icon PDF (51 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 november 2012 nr. 1 tot wijziging van de Regeling aanstellingseisen politie 2002 in verband met nieuwe normen voor het geschiktheidonderzoek en enkele andere wijzigingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 25901 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 december 2012, nummer 335234, houdende de bekendmaking van de gewijzigde inkomensgrenzen en de hoogten van de eigen bijdragen, bedoeld in de Wet op de rechtsbijstand, het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit toevoeging mediation

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2012 Staatscourant 2012, 26949 Ministerie van Veiligheid en Justitie