Uw zoekopdracht heeft 78 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (305 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met onder meer een verhoging van de tarieven

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2011 Staatscourant 2011, 23614 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie d.d. 15 december 2011, nr. 5720080/11, tot intrekking van de Regeling Instelling Commissie feiten en tarieven (Stcrt. 1995, nr. 70)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2011 Staatscourant 2011, 23619 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (52 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ...... houdende regels inzake het procesdossier tijdens het opsporingsonderzoek en betreffende de kennisneming en de verstrekking van afschriften van processtukken (Besluit processtukken in strafzaken) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2011 Staatscourant 2011, 23483 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Convenanten Download icon PDF (20 kB)

  Convenant ‘Inpassing (gezins)voogdij- en jeugdreclasseringstaken van de landelijk werkende instellingen in het stelsel van de jeugdzorg’

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2011 Staatscourant 2011, 23323 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 december 2011, nr. 5719823/11 houdende instelling van de Taskforce internationale misdrijven (Instellingsbesluit Taskforce internationale misdrijven)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2011 Staatscourant 2011, 22964 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 7 december 2011, nr. 11.002966, houdende herbenoeming van een lid van de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2011 Staatscourant 2011, 23007 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Circulaires Download icon PDF (4 kB)

  Intrekking circulaire afbakening tussen politie- en Justitiekosten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2011 Staatscourant 2011, 22880 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2011, kenmerk nr. DDS 5719271, houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2011 Staatscourant 2011, 22850 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (202 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ...... tot wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201x (verruiming fouilleerbevoegdheden) [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2011 Staatscourant 2011, 22895 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Interne regelingen Download icon PDF (47 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2011, kenmerk 5719270, houdende vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Organisatieregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2011 Staatscourant 2011, 22848 Ministerie van Veiligheid en Justitie