Uw zoekopdracht heeft 471 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit vervanging archiefbescheiden Justid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2017 Staatscourant 2017, 63566 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 oktober 2017, nummer 2132996, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2017 Staatscourant 2017, 65549 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2017, nummer 2129952, houdende wijziging van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2017 Staatscourant 2017, 58983 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 11 oktober 2017, nr. 2136917 houdende toestemming aan het College van procureurs-generaal tot het verstrekken van camerabeelden Schiphol aan nabestaanden van de vliegtuigramp MH17

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2017 Staatscourant 2017, 59209 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 september 2017 houdende de wijziging van de Regeling instelling commissie Evaluatie Politiewet 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2017 Staatscourant 2017, 56051 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2017, nummer 2130549, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieënvijftigste wijziging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2017 Staatscourant 2017, 55421 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2017, nummer 2129147, tot wijziging van de Regeling naturalisatietoets Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2017 Staatscourant 2017, 55853 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 september 2017, nummer 2130549, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddrieënvijftigste wijziging)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2017 Staatscourant 2017, 55421 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 25 september 2017, kenmerk 2130059, houdende wijziging van het Besluit benoeming en vergoeding leden Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2017 Staatscourant 2017, 55440 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 september 2017, nummer 2126407, tot tijdelijk afwijken van artikel 4.17a, derde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2017 Staatscourant 2017, 55744 Ministerie van Veiligheid en Justitie