Uw zoekopdracht heeft 5333 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (76 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 4 september 2019, nr. PO/FenV/14558945, houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2018–2019 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2018–2019 (Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2019 Staatscourant 2019, 50805 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Mededeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 augustus 2019 kenmerk MBO/16512737 inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren vanwege de uitvoering van de motie Heerma c.s.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 49395 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 september 2019 nr. VO/16531780, tot wijziging van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2019–2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2019 Staatscourant 2019, 50806 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 augustus 2019, nr. MBO-14622969 inzake de vaststelling van de subsidieplafonds van de Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2018–2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48191 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 augustus 2019, nr. PO/F&V/14564674, houdende regels voor de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2018–2019 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2018–2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48198 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2019, nr. MBO-16482412 houdende wijziging van het Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo in verband met wijziging van de samenstelling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48306 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (45 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 augustus 2019, nr. MBO-1456697, houdende vaststellen van modellen en toetsingskaders op grond van het Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo (Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48364 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 augustus 2019, nr. WJZ/16103054, houdende wijziging van de Subsidieregeling instandhouding monumenten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2019 Staatscourant 2019, 48503 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (94 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00905 houdende vaststelling van het examenreglement staatsexamens vo en examenreglement staatsexamens vo BES 2020 (Regeling examenreglement staatsexamens vo 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2019 Staatscourant 2019, 47405 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29 augustus 2019 nr. OND/ODS-2019/10882 M tot wijziging van de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2018, in verband met het toevoegen van afzonderlijke opheffingsnormen voor de gemeente Zevenaar

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2019 Staatscourant 2019, 49391 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap