Uw zoekopdracht heeft 5270 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 28 mei 2019 nr. 8402755, houdende de benoeming van een lid van het bestuur van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2019 Staatscourant 2019, 33103 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 juni 2019, nr. VO/8343568, houdende vaststelling van een beleidskader en een subsidieplafond voor de subsidieverstrekking aan scholen met veel achterstandsleerlingen gericht op het vrijroosteren van leraren voor deelname aan coachingsactiviteiten en het intensief begeleiden van leerlingen in de schooljaren 2019–2021 (Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 32395 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juni 2019, nr. 8441152, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2019 en in verband met de vaststelling van de hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2020–2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 32340 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (39 kB)

  Regeling van Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 juni 2019, nr. WJZ/8610951(10626), houdende vaststelling van een nieuw financieel handboek voor het Commissariaat voor de Media (Regeling financiële verantwoording Commissariaat voor de Media 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 33070 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 mei 2019, nr. OND/ODS-2019/6706 M tot wijziging van de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2018, in verband met het toevoegen van afzonderlijke opheffingsnormen voor de gemeente Leeuwarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2019 Staatscourant 2019, 31652 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 27 maart 2019, nr. PO/5330988, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor de vervolgpilot tweetalig primair onderwijs (Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2019 Staatscourant 2019, 31756 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 27 mei 2019, nr. 2019001035, houdende benoeming van een lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 31157 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2019 nr. MBO/8418426 houdende wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 31174 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 mei 2019, nr. DOB/8437838, houdende wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 in verband met de wijziging van de naam van de Erfgoedinspectie in Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2019 Staatscourant 2019, 30707 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) schooljaar 2019/2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2019 Staatscourant 2019, 30466 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap