Uw zoekopdracht heeft 5296 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2019, nr. 9030795, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) voor het schooljaar 2020–2021 (Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020–2021)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2019 Staatscourant 2019, 39111 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38058 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38061 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 juni 2019, nummer CvTE-19.00903, houdende wijziging van de Regeling toetswijzer eindtoets PO in verband met aanpassing van het specifiek deel, onderdeel wereldoriëntatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38068 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juli 2019, nr. MBO/9154558, over de intrekking van de Beleidsregel hardheidsclausule toepassing opleidingsbegrip in het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38135 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 juni 2019 nr. 9026346, houdende benoeming van de bestuurder van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37942 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 juni 2019 nr. 8972267, houdende het eervol ontslag van de bestuurder van de Stichting Nederlands Fonds voor de Film

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37944 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 26 juni 2019 nr. 8950297, houdende eervol ontslag van een lid van de raad van toezicht van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37951 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (49 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur (Besluit van ... tot wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege de vereenvoudiging en verduidelijking van de vrijstellings- examenregels en invoering van een instellingsexamen rekenen mbo)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2019 Staatscourant 2019, 36944 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2019, nr 8325590, tot intrekking van de Beleidsregel meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs en tot wijziging van de Beleidsregel uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2019, 38506 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap