Uw zoekopdracht heeft 106 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (37 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 april 2019, nr. 1396110, houdende de vaststelling van regelingen inzake vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen (Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen OCW 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28633 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december, nr. 1427511, houdende wijziging van de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s in verband met het verstrekken van aanvullende bekostiging 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2018 Staatscourant 2018, 68577 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (76 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 september 2018, nr. PO/FenV/1403586, houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2018–2019 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2018–2019 (Tweede Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2018 Staatscourant 2018, 53093 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. HO&S/463528, inzake het controlebeleid migrerend werknemerschap op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wet studiefinanciering 2000 (Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2013 Staatscourant 2013, 6218 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. HO&S/463633, tot wijziging van de Beleidsregel van 17 december 2009, nr. HO&S/BS/2009/178031, inzake het controlebeleid migrerend werknemerschap op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000, houdende de verlenging van deze beleidsregel tot 1 januari 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2013 Staatscourant 2013, 6195 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2011, nr. DE/290739, houdende wijziging van de Subsidieregeling emancipatie in verband met een wijziging van het subsidieplafond voor 2011 voor Stichting Aletta

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-05-2011 Staatscourant 2011, 8533 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging Regeling Wet kinderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2009 Staatscourant 2009, 38 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling vaststelling premieopslagen ter financiering van een werkgeversbijdrage in kosten kinderopvang 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2008 Staatscourant 2008, 246 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Overig Download icon PDF (13 kB)

  Stimuleringsregeling vroegschoolse educatie 2008-2009 (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2008 Staatscourant 2008, 188 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Overig Download icon PDF (83 kB)

  Tijdelijke stimuleringsregeling EVC en maatwerktrajecten werkend leren in het HBO 2008 (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2008 Staatscourant 2008, 174 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap