Uw zoekopdracht heeft 950 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 juli 2019, nr. VO /1436725, houdende regels voor de voorzieningenplanning bij scholen, de startbekostiging en aanvullende bekostiging nieuwe school in het voortgezet onderwijs in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling voorzieningenplanning vo BES 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 39813 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1042 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 6 juni 2019, nr. 5354540/5, houdende wijziging van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot intrekking van toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels houdende Onderzoekskaders 2017 (Stcrt. 2017, 38522)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 38026 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2019, nr. 9030795, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) voor het schooljaar 2020–2021 (Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020–2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2019 Staatscourant 2019, 39111 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2019, nr. VO/9132524, tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2019 en 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2019 Staatscourant 2019, 38744 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38058 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00904, houdende vaststelling van toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2021 (Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38072 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 juni 2019 nr. 8394991, houdende wijziging van de Regeling beroepsgerichte keuzevakken vmbo in verband met de toevoeging van zeven nieuwe beroepsgerichte keuzevakken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2019 Staatscourant 2019, 36945 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 juni 2019, nr. 8969624, houdende instelling van de Commissie Herijking Canon van Nederland (Instellingsbesluit Commissie Herijking Canon van Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2019, 36876 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 juni 2019, nr. VO/8495927, houdende het wederom instellen en voortzetten van de Commissie bevoegdheden bij nieuwe vakken in het voortgezet onderwijs (Besluit Bevoegdhedencommissie vo II)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 33818 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 april 2019, nummer CvTE-19.00564 houdende vaststelling van het Programma van Toetsing en Afsluiting staatsexamens vo en staatsexamens vo BES 2020 (Regeling PTA staatsexamens vo 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28695 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap