Uw zoekopdracht heeft 235 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, en Media van 6 juni 2019, nr. PO/1219075, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen (Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2019 Staatscourant 2019, 35736 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 11 april 2019, nummer CvTE-19.0566, houdende wijziging van Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2019 en de Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2020 in verband met de hervatting van de Staatsexamens Nt2

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28692 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (41 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 mei 2019, nr. MBO/5266101, houdende wijziging van de Subsidieregeling Tel mee met Taal in verband met de invoering van een extra aanvraagperiode

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2019 Staatscourant 2019, 27681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (56 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 21 maart 2019, nummer CvTE-19.00567, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Regeling beoordelingsnormen Staatsexamens Nt2 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-03-2019 Staatscourant 2019, 16764 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Overig Download icon PDF (67 kB)

  Procedures van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het aanvragen van diploma-erkenning voor een beroepsopleiding, als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2018 Staatscourant 2018, 69651 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29 oktober 2018, nr. VO/1428006 houdende wijziging van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen in verband met het verlengen van de aanvraagtermijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2018 Staatscourant 2018, 63298 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 juli 2018, nr. VO/1360431, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor een tegemoetkoming in reiskosten aan DAMU-leerlingen (Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-07-2018 Staatscourant 2018, 40674 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 juni 2018, nummer CvTE-18.00954, houdende vaststelling van het examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2019 (Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2018 Staatscourant 2018, 39617 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 juni 2018, nr. MBO/1373399, houdende wijziging van de Subsidieregeling Tel mee met Taal in verband met de invoering van een extra aanvraagperiode

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 35922 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 16 april 2018, nummer CvTE-18.00609, houdende wijziging van de Regeling vaststelling van de beoordelingsnormen voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal (Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2018 Staatscourant 2018, 25066 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap