Uw zoekopdracht heeft 455 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2019, nr. HO&S/1475100, houdende wijziging van de Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs in verband met de opdracht aan rechtspersonen voor hoger onderwijs het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef bij hun studenten te bevorderen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41025 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2019, nr 8325590, tot intrekking van de Beleidsregel meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs en tot wijziging van de Beleidsregel uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2019 Staatscourant 2019, 38506 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juni 2019, nr. 8441152, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2019 en in verband met de vaststelling van de hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2020–2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 32340 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (34 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2019, nr. 1390675, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met het regelen van aanvullende taken voor de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie en in verband met het stellen van beleidsregels over de toekenning van kwaliteitsbekostiging en tot wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in verband met de verantwoording over de kwaliteitsbekostiging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2019 Staatscourant 2019, 20896 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Interne regelingen Download icon PDF (25 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 januari 2019, nr. OWB/1456772, houdende instelling van de Commissie sectorplan Bèta en Techniek en de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities (Instellingsbesluit Commissie sectorplan Bèta en Techniek en de Commissie sectorplan Social Sciences and Humanities)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Staatscourant 2019, 9819 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Overig Download icon PDF (121 kB)

  Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2019 Staatscourant 2019, 3198 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2018, nr.1327945, houdende een wijziging van de Regeling titulatuur hoger onderwijs in verband met de conversie in de sector economie in het hoger beroepsonderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2018 Staatscourant 2018, 67846 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 oktober 2018, nr. 1390298, houdende de benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek en de toekenning van vergoedingen (Benoemingsbesluit leden Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2018 Staatscourant 2018, 62727 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2018, nr. 1416573, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de tweede suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2018 Staatscourant 2018, 62696 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 oktober 2018, nr. 1390294, houdende instelling van de Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek (Instellingsregeling Adviescommissie bekostiging hoger onderwijs en onderzoek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2018 Staatscourant 2018, 58771 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap