Uw zoekopdracht heeft 60 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. HO&S/467106, houdende onder meer het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten alsmede de Wet studiefinanciering BES (Regeling normen studiefinanciering WSF 2000, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en studiefinanciering WSF BES 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27182 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368, houdende regels voor de vaststelling van de kerstvakantie 2013, 2014, 2015, en de meivakantie 2014, 2015, 2016 en de spreiding en vaststelling van de zomervakantie 2014, 2015 en 2016 (Regeling vaststelling schoolvakanties 2013–2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27185 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2012, nr. WJZ/452622 (10269) tot wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in verband met wijzigingen in de verantwoording betrekking hebbend op uitgaven uit het profileringsfonds, declaraties van individuele bestuurders alsmede het verantwoordingsniveau van jaarverslaglegging van concerns

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26755 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (256 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2012, nr. BVE/431518, inzake het vaststellen van de eindtermen voor de opleidingen Nederlands als tweede taal en de opleidingen Nederlandse taal en rekenen (Regeling eindtermen educatie 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26586 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (48 kB)

  Regeling van het College voor examens van 4 december 2012, nummer Cve-12.02214, houdende wijziging van de Regeling vaststelling van de beoordelingsnormen voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal (Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26688 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 december 2012, nr. WJZ/353186 (10126), houdende verlaagde bezoldigingmaxima voor topfunctionarissen in het onderwijs en ter invoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26223 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 december 2012, nr. BVE/431470, houdende nadere voorschriften voor de contacturen (Regeling contacturen opleidingen educatie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 25958 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 november 2012, nr. DL/461177, houdende wijziging van de Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009–2012 in verband met verhoging subsidieplafond voor de zij-instroom

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 25961 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 november 2012, nr. WJZ/432699(4890) houdende de noodzakelijke aanpassingen vanwege de elektronische OV-chipkaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2012 Staatscourant 2012, 24138 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie convenant VSV 2012–2015 Arnhem/Nijmegen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2012 Staatscourant 2012, 16760 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap