Uw zoekopdracht heeft 29 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. BVE/448370, houdende wijziging van de Regeling modeldiploma mbo in verband met een gewijzigde inwerkingtredingsdatum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27192 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2012, nr. WJZ/ 467367 (10236), houdende vervolgonderzoek Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 26578 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 oktober 2012, nr. BVE/385538, houdende wijziging van de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009 in verband met het invoeren van de locatiecode en de zeven-dagen-termijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2012 Staatscourant 2012, 24871 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Bedragen intensivering Nederlandse taal en rekenen mbo voor het kalenderjaar 2013, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2012 Staatscourant 2012, 24876 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 oktober 2012, nr. BVE/429131, voor de overgangsbekostiging vavo 2013 en 2014 (Regeling overgangsbekostiging vavo 2013 en 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2012 Staatscourant 2012, 24837 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 november 2012, nr. 456230, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2012 Staatscourant 2012, 23026 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 oktober 2012, nr. DL/420246, tot wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging bekwaamheid van het management en professionalisering onderwijspersoneel Middelbaar Beroepsonderwijs en de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s in verband met de verstrekking van extra middelen in 2012 en 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2012 Staatscourant 2012, 21465 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 18 september 2012, nr. HO&S/SF/438097, houdende vaststelling van het lesgeld voor het cursusjaar 2013–2014 (Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2013–2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2012 Staatscourant 2012, 20094 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 september 2012, nr. JOZ/432468, houdende wijziging van de Regeling visueel gehandicapte leerlingen WVO en deelnemers WEB 2010–2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2012 Staatscourant 2012, 19430 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie convenant VSV 2012–2015 Friesland Noord

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2012 Staatscourant 2012, 16584 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap