Uw zoekopdracht heeft 121 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2012, nr. VO/419920, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het beëindigen van de tijdelijke afwijking in de eindexamenprogramma’s geschiedenis (Stcrt. 2012, 18139, van 5 september 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2013 Staatscourant 2012, 18139 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. VO/OK/379368, houdende regels voor de vaststelling van de kerstvakantie 2013, 2014, 2015, en de meivakantie 2014, 2015, 2016 en de spreiding en vaststelling van de zomervakantie 2014, 2015 en 2016 (Regeling vaststelling schoolvakanties 2013–2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27185 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. BVE/448370, houdende wijziging van de Regeling modeldiploma mbo in verband met een gewijzigde inwerkingtredingsdatum

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27192 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2012, nr. HO&S/467106, houdende onder meer het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten alsmede de Wet studiefinanciering BES (Regeling normen studiefinanciering WSF 2000, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en studiefinanciering WSF BES 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27182 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 december 2012, nr. MLB/461975, houdende wijziging van de bijlage behorende bij artikel 17 van de Mediaregeling 2008

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27183 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 december 2012, nr. VO/440772, houdende wijziging van Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs in verband met de vaststelling van het bedrag per leerling voor 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27186 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (48 kB)

  Regeling van het College voor examens van 4 december 2012, nummer Cve-12.02214, houdende wijziging van de Regeling vaststelling van de beoordelingsnormen voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal (Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26688 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2012, nr. WJZ/452622 (10269) tot wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in verband met wijzigingen in de verantwoording betrekking hebbend op uitgaven uit het profileringsfonds, declaraties van individuele bestuurders alsmede het verantwoordingsniveau van jaarverslaglegging van concerns

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26755 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (256 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2012, nr. BVE/431518, inzake het vaststellen van de eindtermen voor de opleidingen Nederlands als tweede taal en de opleidingen Nederlandse taal en rekenen (Regeling eindtermen educatie 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26586 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  (Beleidsregel uitzonderingsscholen VO 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2012 Staatscourant 2012, 26626 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap