Uw zoekopdracht heeft 1968 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit Regionaal plan onderwijsvoorzieningen (RPO) schooljaar 2019/2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2019 Staatscourant 2019, 30466 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Overig Download icon PDF (52 kB)

  Besluiten aanvragen ex artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2019 Staatscourant 2019, 26732 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Overig Download icon PDF (26 kB)

  Besluiten Regionale plannen onderwijsvoorzieningen (RPO’s) schooljaar 2019/2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2019 Staatscourant 2019, 23514 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Overeenkomst tot wijziging van Annex bij Prestatieovereenkomst, als bedoeld in artikel 2.22 van de Mediawet 2008, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 22423 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Besluiten aanvragen ex artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2019 Staatscourant 2019, 21631 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Overig Download icon PDF (121 kB)

  Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2019 Staatscourant 2019, 3198 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging besluit aanwijzing als rijksmonument

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-01-2019 Staatscourant 2019, 1710 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Overig Download icon PDF (24 kB)

  Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2018 Staatscourant 2018, 69001 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 17 december 2018, nr. VO/1433973, houdende instelling van de beoordelingscommissie technisch vmbo voor de periode 2018 tot en met 2023 (Instellingsbesluit beoordelingscommissie technisch vmbo 2018–2023)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2018 Staatscourant 2018, 72812 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Overig Download icon PDF (67 kB)

  Procedures van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het aanvragen van diploma-erkenning voor een beroepsopleiding, als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2018 Staatscourant 2018, 69651 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap