Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (14 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 december 2013, nr. DPO/576040, houdende regels met betrekking tot de adviescommissie ten behoeve van de beslissing op bezwaarschriften van personeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (Besluit Adviescommissie Bezwaarschriftprocedure Personeel OCW 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2013 Staatscourant 2013, 35271 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 november 2013, nr. PO/553912, houdende het treffen van een mandaatregeling ten behoeve van het bestuur van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Mandaatbesluit Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2013 Staatscourant 2013, 34733 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 november 2013, nr. DL/483032, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Commissie Regieorgaan Geesteswetenschappen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2013 Staatscourant 2013, 34334 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 november 2013, nr. DPO/560076, houdende wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 in verband met een technische aanpassing

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2013 Staatscourant 2013, 31934 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 oktober 2013, nr. 553279, houdende instelling van de Evaluatiecommissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Instellingsbesluit Evaluatiecommissie KNAW)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2013 Staatscourant 2013, 29960 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 augustus 2013, nr. FEZ/530622, houdende wijziging van het Besluit instelling Audit Committee OCW 2010 in verband met de vaststelling van een vergoeding voor de niet-ambtelijke leden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2013 Staatscourant 2013, 23322 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2013, nr. HO&S/518809, tot wijziging van het Instellingsbesluit Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2013 Staatscourant 2013, 20467 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juni 2013, nr. 515919, houdende instelling van de Commissie flexibel hoger onderwijs voor werkenden (Instellingsbesluit Adviescommissie flexibel hoger onderwijs voor werkenden).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2013 Staatscourant 2013, 17626 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 april 2013, nr. OWB/500281, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Landelijke Commissie Valorisatie in verband met de opheffing van de Landelijke Commissie Valorisatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2013 Staatscourant 2013, 15609 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 april 2013, nr. WJZ/497533, houdende de instelling van een adviescommissie voor de advisering over aanvragen voor fusies in het onderwijs (Instellingsbesluit Adviescommissie fusietoets in het onderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2013 Staatscourant 2013, 11141 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap