Uw zoekopdracht heeft 2239 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1042 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 6 juni 2019, nr. 5354540/5, houdende wijziging van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot intrekking van toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels houdende Onderzoekskaders 2017 (Stcrt. 2017, 38522)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 38026 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2019, nr. 9030795, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) voor het schooljaar 2020–2021 (Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020–2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2019 Staatscourant 2019, 39111 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2019, nr. VO/9132524, tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2019 en 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2019 Staatscourant 2019, 38744 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2019, nr 8325590, tot intrekking van de Beleidsregel meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs en tot wijziging van de Beleidsregel uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2019 Staatscourant 2019, 38506 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38058 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00902, houdende vaststelling van toetsreglement van de centrale eindtoets primair onderwijs schooljaar 2019–2020 (Regeling toetsreglement van de centrale eindtoets po schooljaar 2019–2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38064 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00904, houdende vaststelling van toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2021 (Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38072 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juli 2019, nr. MBO/9140691, houdende wijziging van de Regeling modeldiploma mbo in verband met de vermelding van een in het buitenland behaald resultaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38132 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38061 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 juni 2019, nummer CvTE-19.00903, houdende wijziging van de Regeling toetswijzer eindtoets PO in verband met aanpassing van het specifiek deel, onderdeel wereldoriëntatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38068 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap