Uw zoekopdracht heeft 4422 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 21 juni 2019, nr. 2615247, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, tot wijziging van enkele regelingen in verband met de Algemene verordening gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 31163 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 12 juni 2019, nr. 2615324, houdende de wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van de Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34687 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 17 juni 2019 (kenmerk DP&O/19/2624728), houdende de benoeming van een lid van de Raad van Advies voor de Raad voor Rechtsbijstand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34693 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 19 juni 2019, nr. 2619100, houdende herbenoeming van een lid van de externe klachtencommissie van de raad voor de kinderbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2019 Staatscourant 2019, 34702 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 11 juni 2019, nr. 2575852, houdende instelling van de Commissie Telefonie Justitiabelen [Instellingsbesluit Commissie Telefonie voor Justitiabelen]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2019 Staatscourant 2019, 33971 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 18 juni 2019, nr. 2624966, houdende de aanwijzing van de SIS II-databank als databank waarmee de Passagiersinformatie-eenheid de passagiersgegevens bevoegd is te vergelijken in de zin van artikel 6, tweede lid, onderdeel a, van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2019 Staatscourant 2019, 34935 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van het bestuur van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers van 28 mei 2019, nummer 2019-017, tot intrekking van een aantal vervangingsbesluiten (Intrekkingsbesluit vervangingsbesluiten records COA 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2019 Staatscourant 2019, 33731 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 4 juni 2019, nr. 2019001082 houdende het verlenen van ontslag op eigen aanvraag aan leden van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33415 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 11 juni 2019, nr. 2604197, houdende bepalingen tot wijziging van de vergoeding van voorzitters van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33580 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vacature Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 33287 Ministerie van Justitie en Veiligheid