Uw zoekopdracht heeft 390 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 26 augustus 2019, kenmerk 2672723, houdende wijziging van het Benoemingsbesluit van leden, plaatsvervangend leden en secretaris van het Adviescollege levenslanggestraften

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2019 Staatscourant 2019, 48919 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 september 2019, nummer 2651446, houdende wijziging van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2019 Staatscourant 2019, 50232 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 19 augustus 2019, kenmerk 2661685/19/DP&O, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, in het bijzonder zal zijn belast

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-09-2019 Staatscourant 2019, 48055 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (34 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 tot aanpassing van de wettelijke grondslag voor vrijheidsontneming van asielzoekers na afwijzing of niet in behandeling nemen van een aan de grens ingediend asielverzoek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2019 Staatscourant 2019, 48400 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 27 augustus 2019, nummer 2646804, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-08-2019 Staatscourant 2019, 49979 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet, de Wet op het Notarisambt en de Wet positie en toezicht advocatuur in verband met het opnemen van een grondslag voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van de uitvoering van kwaliteitstoetsen bij advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen en diverse aanpassingen van overwegend wetstechnische aard

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-08-2019 Staatscourant 2019, 44736 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (305 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-08-2019 Staatscourant 2019, 40404 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 19 augustus 2019, nr. 2650472, houdende instelling van de Transitieadviseur inzake relatie beleid en WODC (Instellingsbesluit Transitieadviseur inzake relatie beleid en WODC)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2019 Staatscourant 2019, 47200 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 21 augustus 2019, nr. 2655834, houdende de erkenning van schietverenigingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 47790 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 20 augustus 2019 (kenmerk: 2661825/19/DP&O), houdende wijziging van het Mandaatbesluit Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met het herstel van enkele omissies

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 47055 Ministerie van Justitie en Veiligheid