Uw zoekopdracht heeft 430 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 5 november 2019 betreffende de benoeming tot lid van de Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 60363 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 november 2019, nr. 2741070, Directie Wetgeving en Juridische zaken, houdende verlening van ontslag aan en benoeming van de secretaris van de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 62334 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 28 oktober 2019, nr. 2019002229 houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61531 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de waarnemend plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 30 oktober 2019 (kenmerk: 2735272/19/DP&O), houdende het intrekken van mandaatregelingen met betrekking tot het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 61018 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Mededeling van de implementatie van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/69 van de Commissie van 16 januari 2019 tot vaststelling van technische specificaties voor alarm- en seinwapens uit hoofde van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2019, L 15/22)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 60962 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 31 oktober 2019, kenmerk 2731944, houdende wijziging van het instellingsbesluit van de Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor veiligheid 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2019 Staatscourant 2019, 60809 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 31 oktober 2019, kenmerk 2734378, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2019 Staatscourant 2019, 60814 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 31 oktober 2019, kenmerk 2732678, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2019 Staatscourant 2019, 60804 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 24 oktober 2019, nr. 2019002214 houdende benoeming van een buitengewoon lid van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2019 Staatscourant 2019, 60133 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 30 oktober 2019, nr. 2735547, houdende herbenoeming van een voorzitter van de klachtadviescommissie van de raad voor de kinderbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2019 Staatscourant 2019, 60320 Ministerie van Justitie en Veiligheid