Uw zoekopdracht heeft 919 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving van de Minister voor Milieu en Wonen inzake de internetconsultatie van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bodemkwaliteit in verband met de versnelling van de totstandkomingsprocedure voor het vaststellen van gebiedsspecifiek beleid voor PFAS, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2019 Staatscourant 2019, 63745 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62198 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (21 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Schepelingenbesluit en het Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole vanwege de uitvoering van het van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25) en tot wijziging het Besluit zeevarenden vanwege enkele correcties inzake de uitvoering van het STCW F-verdrag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62348 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (42 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 31 oktober 2019, nr. IENW/BSK-2019/226993, tot wijziging van de Regeling zeevarenden in verband met de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector 2007 (Trb. 2016, 113) en de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2017, L25)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 60689 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving Wet milieubeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62213 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 12 november 2019, nr. IENW/BSK-2019/223452 tot wijziging van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (aanpassing bijlagen 2, 4 en 7)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 60602 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (79 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 12 november 2019, nr. IENM/BSK-2019/234370, tot wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen vanwege vrachtschepen voor het vervoer van meer dan 12 industrieel personeel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61390 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting en van de maatregelen die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61937 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 8 november 2019, nr. IENW/BSK-2019/218018, houdende wijziging van het Reglement rijbewijzen tot aanpassing van het bedrag, genoemd in artikel 104b van dat besluit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 61019 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting en van de maatregelen die strekken tot het terugbrengen van de geluidsbelasting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 60099 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat