Uw zoekopdracht heeft 4991 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (102 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft, het Besluit toezicht accountantsorganisaties, alsmede enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2019 Staatscourant 2019, 60857 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (46 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 16 oktober 2019, 2019-166445, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2020 en enkele andere aanpassingen (Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2019 Staatscourant 2019, 58555 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Ministers van Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Infrastructuur en Waterstaat tot wijziging van de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden betreffende een wijziging van de methode voor berekening van de daggeldrente inzake het schatkistbankieren voor decentrale overheden (Regeling wijziging berekeningsmethode daggeldrente schatkistbankieren decentrale overheden 2019) (2019-160875), d.d. 16 oktober 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58543 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Vennootschapsbelasting. Omzetting; artikel 28a; wijziging besluit in verband met earningsstrippingmaatregel (artikel 15b Wet Vpb)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2019 Staatscourant 2019, 58240 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Overdrachtsbelasting. Teruggaaf van betaalde belasting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 57039 Ministerie van Financiën
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende benoeming bestuurslid Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen 2019 (Stichting NLFI) (2019-162556)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 55893 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 30 september 2019, 2019-0000158813, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft in verband met het invoeren van een maximum kredietvergoedingspercentage bij het via internet aanbieden van flitskredieten door in andere lidstaten gevestigde financiële ondernemingen aan consumenten in Nederland (Regeling aanpak flitskrediet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2019 Staatscourant 2019, 54568 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 2 oktober 2019, nr. 2019-0000159976, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling accijns

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 54079 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 18 september 2019, FM 2019-0000150196, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Regeling financiële markten BES 2012 in verband met vaststelling van de hoogst toegelaten kredietvergoeding per 1 januari 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2019 Staatscourant 2019, 52828 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 4 september 2019, houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro die in 2019 worden uitgegeven ter gelegenheid van 75 jaar Operatie Market Garden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2019 Staatscourant 2019, 52833 Ministerie van Financiën