Uw zoekopdracht heeft 1009 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Staatscourant 2019, 64393 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende wijziging arbeidsduurfactor leden Raad van Arbiters Bodembeweging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Staatscourant 2019, 63496 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Kennisgeving publicatie definitieve NRD net op zee Hollandse Kust (west Beta)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2019 Staatscourant 2019, 64234 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Kennisgeving Vaststellen definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau kavelbesluiten VI en VII in het windenergiegebied Hollandse Kust (west), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2019 Staatscourant 2019, 63394 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Toestemming tot overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Kwintsheul 2, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2019 Staatscourant 2019, 62027 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 10 november 2019, nr. WJZ/19249546, tot wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies in verband met de verlenging van de uitvoeringsbepalingen inzake het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2019 Staatscourant 2019, 62619 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de waarnemend directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van 12 november 2019, nr. WJZ/ 19245590, tot wijziging van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2019 Staatscourant 2019, 62920 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (221 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 61943 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 november 2019, DGNVLG: 19255495, tot wijziging van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 61821 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 7 november 2019, nr. WJZ/19249523, tot wijziging van de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2019 in verband met de ophoging van de subsidieplafonds van de subsidiemodule Waterstof en de subsidiemodule Energie en industrie: joint industry projects

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62335 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat