Uw zoekopdracht heeft 1981 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overige mededelingen aan het wegverkeer Download icon PDF (1 kB)

  Gemeente Haarlemmermeer - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - in bebouwde kom

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 34336 Haarlemmermeer
 2. Overige mededelingen aan het wegverkeer Download icon PDF (1 kB)

  gemeente Haarlemmermeer - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - in bebouwde kom

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 34339 Haarlemmermeer
 3. Overige mededelingen aan het wegverkeer Download icon PDF (1 kB)

  gemeente Haarlemmermeer - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - in bebouowde kom

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 34346 Haarlemmermeer
 4. Overige mededelingen aan het wegverkeer Download icon PDF (1 kB)

  Gemeente Haarlemmermeer - aanleg gehandicaptenparkeerplaats - in bebouwde kom

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 34349 Haarlemmermeer
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit ruimtelijke ordening voorbereiding bestemmingsplan Hoofddorp Schiphol Trade Park datacentra

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 33446 Haarlemmermeer
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Wet geluidhinder, Hogere Grenswaarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 33582 Haarlemmermeer
 7. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q3 (cluster 49)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 33357 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 8. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Gemeente Amsterdam - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2019 Staatscourant 2019, 32314 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 9. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 32059 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 10. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, beschikking verlengen tijdelijke instandhoudingstermijn van diverse tijdelijke werken (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 48)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 31822 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied