Uw zoekopdracht heeft 527957 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Gazette Raad voor plantenrassen Download icon PDF (31 kB)

  Gazette juli 2019 Raad voor plantenrassen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 41041 Raad voor Plantenrassen
 2. Gerechtelijke aankondigingen | Faillissementen, surseances en schuldsaneringen Download icon PDF (12 kB)

  Rechtbank Amsterdam; Faillissementen,surseances en schuldsaneringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 41463 Rechtbank Amsterdam
 3. Gerechtelijke aankondigingen | Faillissementen, surseances en schuldsaneringen Download icon PDF (9 kB)

  Rechtbank Den Haag; Faillissementen,surseances en schuldsaneringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 41464 Rechtbank Den Haag
 4. Gerechtelijke aankondigingen | Faillissementen, surseances en schuldsaneringen Download icon PDF (8 kB)

  Rechtbank Gelderland; Faillissementen,surseances en schuldsaneringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 41465 Rechtbank Gelderland
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  De Fryske Marren - Boere-Brulloft - Joure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40594 De Fryske Marren
 6. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  gemeente Deventer - verkeersbesluit haaientanden Melksterweide - Deventer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40625 Deventer
 7. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Inspraak voorlopige uitkomsten milieueffectrapportage zonne- en windenergie de Kempen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40693 Bergeijk
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2019, kenmerk 1548796-192703-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg II in verband met het wijzigen van de wijze waarop het beschikbare bedrag wordt verdeeld

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40230 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (222 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40045 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Langeweg 3 Goudswaard/Oud-Piershilseweg 4a Piershil’ ter inzage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40801 Hoeksche Waard