Uw zoekopdracht heeft 528779 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 16 juli 2019, nr. VO/9175859, houdende wijziging van de Beleidsregel pilot pro/vbo in verband met het opnemen van de mogelijkheid om te starten met een nieuwe onderbouwklas

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (116 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 juli 2019, nr. 8541170 houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wegens het vervallen van alle oude afdelingsvakken, intrasectorale en intersectorale programma’s van voor de vernieuwing van het vmbo en wegens de actualisatie en verduidelijking van de examenprogramma's voor de profielvakken in het vmbo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 40521 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097642, houdende de inrichting van de directie Arbeidsverhoudingen alsmede doorverlening van vertegenwoordigings-bevoegdheden van de directeur Arbeidsverhoudingen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit AV 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41150 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097657, houdende toedeling van taken en doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden aan onder de directeur-generaal Werk ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit DG Werk 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41130 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (6 kB)

  Gemeente Rotterdam - -

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 42273 Rotterdam
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Verordening op de automatische aanpassing van tarieven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41050 Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
 7. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Tijdelijke subsidieregels Digitale Inclusie 2019–2021 Koninklijke Bibliotheek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41052 Koninklijke Bibliotheek
 8. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Besluit tot (gedeeltelijke) goedkeuring van certificatieschema ISCC voor de toepassing van het Besluit conformiteitsbeoordeling vaste biomassa voor energietoepassingen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 40964 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 9. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 juli 2019, nr. 2019-0000097647, houdende de inrichting van de directie Internationale Zaken alsmede doorverlening van vertegenwoordigings-bevoegdheden van de directeur Internationale Zaken (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit IZ 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41140 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Gerechtelijke aankondigingen | Faillissementen, surseances en schuldsaneringen Download icon PDF (9 kB)

  Rechtbank Midden-Nederland; Faillissementen,surseances en schuldsaneringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 42394 Rechtbank Midden-Nederland