Uw zoekopdracht heeft 1051 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, OLO-nummer 4249083, op het adres Museumplein 4 te Amsterdam

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 9901 Amsterdam
 2. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving weigering omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) uitgebreide voorbereidingsprocedure, OLO-nummer 2004093, op het adres Singelgracht t/o Stadhouderskade 46 te Amsterdam

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2020 Staatscourant 2020, 10710 Amsterdam
 3. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2020 Staatscourant 2020, 7633 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 4. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning - maken van een inrit ten behoeve van parkeren op eigen terrein, het plaatsen van een hekwerk inclusief poort, het ophogen en verharden van gronden en het aanpassen van de beschoeiing langs het water - Buiksloterdijk 238, Amsterdam

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2020 Staatscourant 2020, 4935 Amsterdam
 5. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit Omgevingsvergunning - activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening t.b.v. het realiseren van een woongebouw met 116 woningen - tussen de Diderotstraat, Descartesstraat, Paulus van Hemertstraat en Thomas A. Kempisstraat, Amsterdam

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2020 Staatscourant 2020, 6364 Amsterdam
 6. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - uitbreiden van de tuin - Jan de Louterstraat 81, Amsterdam

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2020 Staatscourant 2020, 6183 Amsterdam
 7. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Amsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend, Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2020 Staatscourant 2020, 5859 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 8. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Amsterdam - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - realiseren van een basisschool met gymzaal, een kinderopvang en een buitenschoolse opvang - Weespertrekvaart Strook, kavel 1A/B, Amsterdam

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 4511 Amsterdam
 9. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Provincie Noord-Holland / Rijkswaterstaat, Wabo en Waterwet, beschikkingen (Heining 110 te Amsterdam)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-01-2020 Staatscourant 2020, 3583 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 10. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Gemeente Amsterdam - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2020 Staatscourant 2020, 2187 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied