Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit opleidingseisen nautisch medewerkers Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied en gemeente Amsterdam als gevolg van de overgang van Nautische Functies naar Nautische Leerlijnen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2013 Staatscourant 2013, 32591 Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaren Dienst Stadstoezicht Amsterdam in het kader van opsporing van strafbare feiten en het bestuursrechtelijke toezicht (in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht) op de naleving van het bepaalde bij of volgens de Taxiverordening gemeente Amsterdam 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2013 Staatscourant 2013, 15246 Amsterdam
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Mandatering van bevoegdheden aan de algemeen directeur van de Stichting Waternet en aanwijzing van medewerkers van de Stichting Waternet als bevoegde autoriteit, opsporingsambtenaren en toezichthouders op grond van diverse wet- en regelgeving, w.o. de Scheepvaartverkeerswet (SVW), de Binnenvaartwet, de Wrakkenwet, het Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en de Verordening op het binnenwater (Vob) 2010

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2011 Staatscourant 2011, 2638 Amsterdam
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Mandatering bevoegdheden aan directeur dienst Binnenwaterbeheer (BBA) en aanwijzingen medewerkers BBA als bevoegde autoriteit, opsporingsambtenaren en toezichthouders

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2008 Staatscourant 2008, 96 Amsterdam
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit tot het niet toegankelijk maken van het houtveemkanaal voor de scheepvaart

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2004 Staatscourant 2004, 18 Amsterdam
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit zwemverbod Amsterdamse Noorzeekanaalgebied

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-08-2003 Staatscourant 2003, 155 Amsterdam
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (33 kB)

  Beleidsregels ontheffingverlening loodsplicht Amsterdam/Noordzeekanaalgebied (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2002 Staatscourant 2002, 202 Amsterdam
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Machtiging tot ondertekening aan de directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2002 Staatscourant 2002, 202 Amsterdam
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Aanwijzing bevoegde autoriteit Binnenvaartpolitiereglement en aanwijzing opsporingsambtenaren gemeente Amsterdam

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2000 Staatscourant 2000, 143 Amsterdam
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit verwijdering en plaatsing tekens i.v.m. wijziging grenzen marifoonblokgebieden Noordzeekanaal

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2000 Staatscourant 2000, 76 Amsterdam