Uw zoekopdracht heeft 96 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Bestemmingsplan overstad-kwakelhuis, gemeente Alkmaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40543 Alkmaar
 2. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden van Speeltuin ´t Span, kappen en herplanten van 4 bomen, Tirolstraat 112a, Alkmaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 40609 Alkmaar
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerp bestemmingsplan Kennemerstraatweg 215, Alkmaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2019, 37183 Alkmaar
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  M.e.r. beoordelingsbesluit Kennemerstraatweg 215, Alkmaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2019, 37200 Alkmaar
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Toepassing coördinatieregeling, voormalige verzorgingshuis Kooimeer, Alkmaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 35783 Alkmaar
 6. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure, plaatsen van een teeltruimte en een hemelwatersilo, Slingerdijk 6, Oterleek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 34366 Alkmaar
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu, oprichten en in werking hebben van een biogasinstallatie, kadastrale sectie F, kadastrale perceelnummers (gedeeltelijk) 9063, 9068, 9069 en 9070 (Boekelermeer) Alkmaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2019 Staatscourant 2019, 27687 Alkmaar
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Gewijzigd vaststellen 1e partiële herziening landelijk gebied 2014, Alkmaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2019 Staatscourant 2019, 25889 Alkmaar
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  M.e.r. beoordelingsbesluit Bloemaertlaan 20 te Alkmaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-05-2019 Staatscourant 2019, 25591 Alkmaar
 10. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving aanwijzingsbesluit Wet op de lijkbezorging/ besluit toestemming ingebruikname gronden Natuurbegraafplaats Geestmerloo, Alkmaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2019 Staatscourant 2019, 20567 Alkmaar