Uw zoekopdracht heeft 117 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Amsterdam - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbesluit De Ruijterkade 7, 1013 AA te Amsterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2017 Staatscourant 2017, 75390 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Beschikking omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer, Middenweg en deelgebieden 3, 5 en 7, Schipholparkeren deelgebied 3

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2017 Staatscourant 2017, 73926 Aalsmeer
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Vaststelling bestemmingsplannen‘Woonarken – Uiterweg 53’ en ‘5e herziening bestemmingsplan Woonarken- Uiterweg 93’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2017 Staatscourant 2017, 73993 Aalsmeer
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling Beheersverordening”Green Park Aalsmeer 2017”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2017 Staatscourant 2017, 74164 Aalsmeer
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Vaststellen wijzigingsplan Landelijk Gebied Oost, Aalsmeerderweg (naast) 376 en een ontheffingsverzoek hogere grenswaarden Wet geluidhinder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2017 Staatscourant 2017, 74155 Aalsmeer
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Vaststelling bestemmingsplan ‘2e herziening Nieuw Oosteinde- Hornweg 315’, besluit hogere waarden Wet geluidhinder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2017 Staatscourant 2017, 73999 Aalsmeer
 7. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking voorhavendam (Nieuwe Zeesluis IJmuiden - Cluster 37)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2017 Staatscourant 2017, 73826 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 8. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Provincie Noord-Holland - Bouwbesluit 2012 en Algemene Plaatselijke Verordening, beschikking geluidsontheffing Q1 (cluster 39)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2017 Staatscourant 2017, 73456 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 9. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Aalsmeer - Aanwijzing fietsstroken - Stationsweg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2017 Staatscourant 2017, 72479 Aalsmeer
 10. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Provincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht (Jadestraat 1 te Alkmaar)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2017 Staatscourant 2017, 72210 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied