Uw zoekopdracht heeft 89925 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (286 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2019, 2019-0000167017, houdende publicatie van registratieschema's voor enkele typen kraanmachinisten die zijn vastgesteld door het bestuur van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport Register Administratie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 66050 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit om een omgevingsvergunning voor bouw voor project Net op zee Hollandse Kust (zuid) buiten toepassing RCR te houden, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 68970 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2019, kenmerk 1617156-199141-BPZ, houdende het ontslag op eigen verzoek van een lid van het bestuur van ZorgOnderzoek Nederland en de benoeming van een lid van het bestuur van ZorgOnderzoek Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 68138 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2019, kenmerk 1615313-198972-BPZ, houdende de benoeming van een lid van de Centrale commissie mensgebonden onderzoek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 68140 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (42 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2019 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Retail Non-Food inzake Sociaal Fonds

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 62876 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Vergunningen Download icon PDF (7 kB)

  Kennisgeving voornemen milieueffectrapport aardolie en gaswinning F17 Noordzee, oprichting platforms F17, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 69513 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (6 kB)

  Advies Raad van State inzake wijziging van het Besluit tarieven in strafzaken 2003 in verband met de jaarlijkse indexering van de vergoedingen voor psychiaters en psychologen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 65531 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (89 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2019, kenmerk 1611230-198594-CZ, houdende wijziging van de Regeling Tijdelijke wet ambulancezorg vanwege een nieuw referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 67898 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (153 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2019 tot algemeenverbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 62912 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Convenanten Download icon PDF (31 kB)

  Samenwerkingsovereenkomst inzake de inkoop en inzet van 50 waterstofbussen in Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 67741 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat