Uw zoekopdracht heeft 92336 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Uitzendbranche

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2020 Staatscourant 2020, 43517 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 11 augustus 2020, nr. IENW/BSK-2020/145864, houdende benoeming en Herbenoeming COGEM leden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2020 Staatscourant 2020, 43363 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 3 juli 2020, nr. PO/F&V/ 24905457, houdende regels voor de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2020–2021 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2020-2021, na herijking)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2020 Staatscourant 2020, 42893 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Aanwijzing toezichthouders WNT Ministerie van Defensie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2020 Staatscourant 2020, 42825 Ministerie van Defensie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd van 10 augustus 2020, kenmerk 2020-2519529 / IT2031444, houdende de verlenging van het verlenen van toestemming voor het afleveren van een geneesmiddel zonder handelsvergunning in Nederland vanwege een tekort van Antabus dispergetten, disulfiram, 400 mg, bruistabletten (RVG 01032) en Refusal, disulfiram, 250 mg tabletten (RVG 03182)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2020 Staatscourant 2020, 43177 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling inzake de vaststelling van besluiten, genomen op grond van artikel 5.4, eerste lid, van de Wet normering topinkomens, tot het opleggen van een last onder dwangsom, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2020 Staatscourant 2020, 42850 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Verzoek tot verlenging algemeenverbindendverklaring van cao-bepalingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-08-2020 Staatscourant 2020, 43287 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 11 augustus 2020, nr. IENW/BSK-2020/157261, inzake de implementatie van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2020/364

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-08-2020 Staatscourant 2020, 43302 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging RHVM en IRBAD (Prijsbijstelling augustus 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-08-2020 Staatscourant 2020, 42747 Ministerie van Defensie
 10. Koninklijke onderscheidingen Download icon PDF (6 kB)

  Koninklijke onderscheidingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-08-2020 Staatscourant 2020, 43549 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap