Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019, gewijzigd vastgesteld

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 66117 Overijssel
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (8 kB)

  Provincie Overijssel, Partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel 2017 voor vrijstelling vergunningplicht wet natuurbescherming voor Natura-2000-herstelmaatregelen, gewijzigd vastgesteld

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 61956 Overijssel
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16029 Overijssel
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Overijssel, Ontwerp partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel voor geitenhouderijen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2018 Staatscourant 2018, 64071 Overijssel
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp Actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2017/2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2018 Staatscourant 2018, 8857 Overijssel
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Bekendmaking Ontwerp Omgevingsverordening Overijssel, provincie Overijssel.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2016 Staatscourant 2016, 51753 Overijssel
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Overijssel, Partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel voor Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisico's

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-10-2015 Staatscourant 2015, 36394 Overijssel
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpbesluit gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid met als onderdeel de hoogwatergeul bij Kampen (Reevediep), Overijssel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-02-2015 Staatscourant 2015, 4590 Overijssel
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerp Partiële herziening ‘Omgevingsvisie’ en ‘Omgevingsverordening’ Overijssel, Overijssel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2015 Staatscourant 2015, 40 Overijssel
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Verzamelherziening 2014 Omgevingsvisie en Omgevingsverordening, Overijssel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2014 Staatscourant 2014, 30597 Overijssel