Uw zoekopdracht heeft 658 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juni 2020, kenmerk 1710462-207328-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een jeugd ggz-instelling 2020–2022 in verband met enkele aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2020 Staatscourant 2020, 35686 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juni 2020, kenmerk 1708646-207188-J, houdende het verstrekken van een specifieke uitkering voor het opzetten van bovenregionale expertisecentra jeugdhulp (Regeling specifieke uitkering opzet expertisecentra jeugdhulp 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2020 Staatscourant 2020, 35708 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (59 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van de Minister voor Rechtsbescherming van 30 juni 2020, kenmerk 1695433-205630-J, houdende vervanging van het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd in bijlage 2 van de Regeling Jeugdwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2020 Staatscourant 2020, 29223 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juni 2020, kenmerk 1706351-205163-J, houdende regels voor de subsidiëring van de procedure voor erkenning van eerder verworven competenties van vakbekwame hbo Jeugd- en gezinsprofessionals (Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2020 Staatscourant 2020, 35683 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (36 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende nadere regels voor de uitvoering van pleegzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Besluit pleegzorg BES)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2020 Staatscourant 2020, 33090 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (39 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 mei 2020, kenmerk 1681299-204718-J, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een specifieke uitkering ten behoeve van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2020 Staatscourant 2020, 26281 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Advies ‘Wetsvoorstel wijziging Jeugdwet’ (verlengde pleegzorg en vervallen verleningsbeschikking), Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-04-2020 Staatscourant 2020, 22768 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2019, kenmerk 1617702-199192-J, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor continuïteit van cruciale jeugdzorg (Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 68084 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Advies inzake Intensieve vrijwillige hulp. Heldere grenzen aan drang in de jeugdzorg, Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2019 Staatscourant 2019, 67429 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de waarnemend directeur van de Directie Internationale Zaken van 10 oktober 2019, kenmerk 1582184-195102-IZ, houdende het verlenen van ondervolmacht aan het afdelingshoofd Jeugd van de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland i.o.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 56854 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport