Uw zoekopdracht heeft 2227 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2019, nr. 2019-0000166082, houdende aanwijzing van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport Register Administratie (hierna: TCVT RA) als verwerker als bedoeld in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan TCVT RA ter uitvoering van het beheer van het Register Kraanmachinisten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 66044 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Barneveld - -

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2019 Staatscourant 2019, 68703 Barneveld
 3. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Besluit tot het vaststellen van een beleidsregel maatregelen op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 67343 Politie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (329 kB)

  Legal Status (Local Employees) Regulations 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 64720 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (20 kB)

  Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Avres

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 67492 Gorinchem
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving besluit tot doorhaling inschrijving als tolk in het Register beëdigde tolken en vertalers op grond van artikel 9 van de Wet beëdigde tolken en vertalers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 63784 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 7. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 65932 Steenwijkerland
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Overijssel, Actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 gewijzigd vastgesteld.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 65517 Overijssel
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2019, 2019-0000162570, tot vaststelling van de aantallen beschut werk voor het jaar 2020 (Regeling vaststelling aantallen beschut werk 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Staatscourant 2019, 65338 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 18 november 2019, nr. MinBuZa-2019.4465.23, tot wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OS-sector in verband met de vaststelling van het bezoldigingsmaximum voor 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2019 Staatscourant 2019, 64717 Ministerie van Buitenlandse Zaken