Uw zoekopdracht heeft 1653 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juli 2020, nr. 2020-0000080720, houdende wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving in verband met een wijziging van artikel 7.23d van het Arbeidsomstandighedenbesluit inzake het gebruik van werkbakken en werkplatforms

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2020 Staatscourant 2020, 37325 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (59 kB)

  SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2020 Staatscourant 2020, 30592 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 juni 2020, nr. 2020-0000068933, tot wijziging van Bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de invoering van een wettelijke grenswaarde voor dieselmotoremissie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2020 Staatscourant 2020, 30304 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (64 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2020 Staatscourant 2020, 26260 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging Regeling uitkering chroom-6 Defensie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2020 Staatscourant 2020, 21296 Ministerie van Defensie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie aanwijzingsbesluit aanwijzing van DNV GL Business Assurance B.V., Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2020 Staatscourant 2020, 9027 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 april 2020, 2020-0000048518, tot tijdelijke vrijstelling van enkele verplichtingen krachtens de Arbeidsomstandighedenwet in verband met COVID-19 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2020 Staatscourant 2020, 21417 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 19 maart 2020, nr. IENW/BSK-2020/54872, houdende vaststelling van tijdelijke regels met betrekking tot de wekelijkse rij- en rusttijden van bestuurders in het wegvervoer in enkele deelsectoren in afwijking van Verordening 561/2006, in verband met maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het virus dat COVID-19 veroorzaakt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2020 Staatscourant 2020, 17859 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 4 maart 2020, nr. IENW/BSK-2020/34035, tot wijziging van de Regeling vertrouwenspersonen integriteit en ongewenste omgangsvormen Infrastructuur en Waterstaat 2018 en tot intrekking van enkele regelingen in verband met de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2020 Staatscourant 2020, 11891 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere besluiten ter formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 2017 en enige andere aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2020 Staatscourant 2020, 9136 Ministerie van Justitie en Veiligheid