Uw zoekopdracht heeft 8033 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bekendmakingen aan de scheepvaart Download icon PDF (8 kB)

  Toelatingsbeleid vaarweg Eemshaven – Noordzee

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 65297 Rijkswaterstaat
 2. Bekendmakingen aan de scheepvaart Download icon PDF (1 kB)

  Stremming Oostsluis/Westsluis, Kanaal van Gent naar Terneuzen – Oostsluis Terneuzen/Westsluis Terneuzen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2019 Staatscourant 2019, 64109 Rijkswaterstaat
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpprojectplan Waterwet en beslissing m.e.r-beoordelingsnotitie project Verruiming Twentekanalen fase 2, Rijkswaterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2019 Staatscourant 2019, 64209 Rijkswaterstaat
 4. Bekendmakingen aan de scheepvaart Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving North Sea Port: NA-TN 04-2019 Afmeerbreedte Zevenaarhaven

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2019 Staatscourant 2019, 62337 Rijkswaterstaat
 5. Bekendmakingen aan de scheepvaart Download icon PDF (12 kB)

  Voorschriften voor zeeschepen op het Kanaal van Gent naar Terneuzen, GNB beheersgebied

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2019 Staatscourant 2019, 62105 Rijkswaterstaat
 6. Bekendmakingen aan de scheepvaart Download icon PDF (12 kB)

  Bijzondere en buitennormale transporten, GNB beheersgebied

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2019 Staatscourant 2019, 62106 Rijkswaterstaat
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (21 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Schepelingenbesluit en het Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole vanwege de uitvoering van het van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25) en tot wijziging het Besluit zeevarenden vanwege enkele correcties inzake de uitvoering van het STCW F-verdrag

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62348 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (42 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 31 oktober 2019, nr. IENW/BSK-2019/226993, tot wijziging van de Regeling zeevarenden in verband met de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector 2007 (Trb. 2016, 113) en de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2017, L25)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 60689 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit inzake het vaststellen van het projectplan Waterwet voor verbetermaatregelen damwanden Hollandsche IJsselkeringcomplex, Rijkswaterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61734 Rijkswaterstaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (79 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 12 november 2019, nr. IENM/BSK-2019/234370, tot wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen vanwege vrachtschepen voor het vervoer van meer dan 12 industrieel personeel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 61390 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat