Uw zoekopdracht heeft 1830 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 november 2019, nr. 2019-0000151155, tot bekendmaking van de pensioengerechtigde leeftijd en de aanvangsleeftijd in 2025

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 61189 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Pensioenen Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking dat het georganiseerde bedrijfsleven in de bedrijfstak Natuursteenbedrijf alsmede het georganiseerde bedrijfsleven in de bedrijfstak Mortel- en Morteltransportondernemingen, die voortzetting van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid wensen, niet hebben aangetoond een belangrijke meerderheid van de in die bedrijfstakken werkzame personen te vertegenwoordigen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2019 Staatscourant 2019, 58810 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (40 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet Inkomensvoorziening oudere werklozen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 53887 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Pensioenen Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking verzoek tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 54872 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Pensioenen Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking verzoek tot volledige intrekking van de verplichtstelling tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2019 Staatscourant 2019, 54866 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging Pensioenreglement ABP per 1 oktober 2019, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 52928 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 september 2019, nr. 2019-0000108156, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling vanwege een tijdshorizon voor scenario's voor gepensioneerden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2019 Staatscourant 2019, 51587 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Pensioen- en Uitkeringsraad van 4 september 2019, houdende de bekendmaking van de beleidsregels voorzieningen 2019 (Besluit Beleidsregels voorzieningen PUR 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2019 Staatscourant 2019, 50236 Sociale Verzekeringsbank
 9. Pensioenen Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking dat het georganiseerde bedrijfsleven in de bedrijfstak Graanbe- en verwerkende Industrie, dat voortzetting van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor Molenaars wenst, niet heeft aangetoond een belangrijke meerderheid van de in die bedrijfstak werkzame personen te vertegenwoordigen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2019 Staatscourant 2019, 45703 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Pensioenen Download icon PDF (24 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39246 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid