Uw zoekopdracht heeft 3719 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2019, kenmerk 1618525-199273-WJZ, houdende herziening van de bedragen genoemd in het Besluit toeslag premie ziektekostenverzekering Wubo en Wuv per 1 januari 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2019 Staatscourant 2019, 67796 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 december 2019, nr. WJZ/ 19261150, houdende een specifieke uitkering voor de gemeente Appingedam, Het Hogeland, Midden-Groningen en de provincie Groningen in verband met de uitvoering van het nationaal programma Groningen (Regeling specifieke uitkering nationaal programma Groningen tweede tranche)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66468 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2019, nr. 2019-0000112433, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65996 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (26 kB)

  Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 november 2019, 2019-0000138857, over per 1 januari 2020 gewijzigde bedragen in enkele wetten, besluiten en regelingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2019 Staatscourant 2019, 65478 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Amsterdam - verkeersbesluit aanpassen busbaan met op het onderbord taxiontheffing niet van toepassing op de Europaboulevard tussen de De Boelelaan en station RAI - Europaboulevard ts DE Boelelaan en Station RAI

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 66240 Amsterdam
 6. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland en Westerveld

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 65932 Steenwijkerland
 7. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (50 kB)

  Centrumregeling verwerving Wmo ondersteuning Maastricht-Heuvelland 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 65975 Maastricht
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2019, nr. 2019-0000011502, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met de vrijlating van de compensatie toegekend in het kader van de CAF 11-zaak

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Staatscourant 2019, 65352 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2019, kenmerk 1610100-198493-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Staatscourant 2019, 63633 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 november 2019, kenmerk 1612387-198695-WJZ, houdende vaststelling van het vrijstellingsbedrag inkomsten uit vermogen ingevolge de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 januari 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2019 Staatscourant 2019, 65042 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport