Uw zoekopdracht heeft 3671 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Verkeersbesluiten Download icon PDF (2 kB)

  - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Langenhorst 6

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2019 Staatscourant 2019, 45985 Rotterdam
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (115 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende tijdelijke regels voor een tweede experiment in het kader van een integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet langdurige zorg (Besluit experiment integraal pgb 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2019 Staatscourant 2019, 43453 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Rucphen tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2019 Staatscourant 2019, 42937 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Oss tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2019 Staatscourant 2019, 42941 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Aa en Hunze tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2019 Staatscourant 2019, 42943 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2019 Staatscourant 2019, 43271 Rijkswaterstaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking van 19 juli 2019, nr. 2651661 van de gewijzigde eigen bijdragen en bedragen, bedoeld in de, het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit toevoeging mediation over 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2019 Staatscourant 2019, 42402 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie van 9 juli 2019, nr. MinBuZa.2019.438380, inzake verlenging van de termijn waarbinnen een verzoek kan worden gedaan tot toepassing van de contouren van een civielrechtelijke afwikkeling ter vergoeding van schade aan weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië van vergelijkbare ernst en aard als Rawagedeh en Zuid Sulawesi, Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39358 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2019, 2019-0000077441, tot Intrekking Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38120 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2019, 2019-0000042961, tot wijziging van de Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2019 in verband met de toepassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in Caribisch Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2019 Staatscourant 2019, 36863 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid