Uw zoekopdracht heeft 247 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2020, nr. 2019-0000138845 tot wijziging van de Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang in verband met de rapportage van overmachtsituaties bij de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2020 Staatscourant 2020, 37457 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 1 juli 2020 houdende nadere regels inzake de hardheidsregeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2020 Staatscourant 2020, 35729 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juni 2020, 2020-0000077412, houdende nadere regels inzake de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2020 Staatscourant 2020, 31675 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 juni 2020, 2020-0000069308, tot wijziging van de Bekendmaking van 21 augustus 2017 in verband met de aanwijzing van geregistreerde certificaten voor de kinderopvang inzake het met goed gevolg afgesloten onderricht dat in elk geval het verlenen van eerste hulp aan kinderen omvat (Stcrt. 2017, 49283) vanwege een naamswijziging van een certificaat en de toevoeging van twee geregistreerde certificaten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-06-2020 Staatscourant 2020, 30436 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (34 kB)

  Toeslagen. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2020 Staatscourant 2020, 28700 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (39 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 mei 2020, kenmerk 1681299-204718-J, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van een specifieke uitkering ten behoeve van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2020 Staatscourant 2020, 26281 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (62 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende de vaststelling van een tijdelijke algemene maatregel van bestuur regelende een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage van de ouder in de kosten voor kinderopvang in verband met COVID-19 (Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2020 Staatscourant 2020, 26252 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (75 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 mei 2020, nr. 2020-0000031778, tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling voor de financiering van kinderopvang in Caribisch Nederland (Tijdelijke subsidieregeling financiering kinderopvang Caribisch Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2020 Staatscourant 2020, 26622 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 mei 2020, nr. 2020-0000057567, tot Wijziging van de Subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017 in verband met de Coronacrisis

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2020 Staatscourant 2020, 25711 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Toeslagen. Verzamelbesluit Toeslagen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-04-2020 Staatscourant 2020, 22720 Ministerie van Financiën