Uw zoekopdracht heeft 237 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Samenwerkingsafspraken betreffende de technische voorziening TRIP (Travel information portal)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-09-2019 Staatscourant 2019, 51586 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (53 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven en tot wijziging van het Besluit politiegegevens in verband met de verstrekking van politiegegevens aan de Passagiersinformatie-eenheid (Besluit gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 43769 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Financiën van 22 februari 2018, nr. MinBuZa-2018.1070, tot aanwijzing van de heer Ibrahim ALI-ABDULLAH als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2018, 11630 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 19 juni 2019, nr. 2624982, houdende de vaststelling van de tijdstippen en de wijze van het verstrekken van passagiersgegevens door de luchtvaartmaatschappijen aan de passagiersinformatie-eenheid (Aanwijzingsbesluit verstrekking passagiersgegevens aan de passagiersinformatie-eenheid)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2019 Staatscourant 2019, 36068 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Financiën van 27 mei 2019, nr. MinBuZa-2019.338164, tot aanwijzing van mevrouw Siham MELLOUKI als persoon op wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-05-2019 Staatscourant 2019, 30594 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Aanwijzingsbesluit Politie ex artikel 91, tweede lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Staatscourant 2019, 28762 Politie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, houdende tijdelijke sluiting van een deel van het luchtruim boven Utrecht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 16287 Inspectie Leefomgeving en Transport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van 23 november 2018 als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Geïntegreerde Aanwijzing Inlichtingen en Veiligheid 2019-2022)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2018 Staatscourant 2018, 68088 Ministerie van Algemene Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Mededeling implementatie Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad (PbEU L 88/6)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2018 Staatscourant 2018, 67789 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 5 november 2018, nr. MinBuZa.2018.1852-26, houdende beperkende maatregelen tegen proliferatie en gebruik van chemische wapens (Sanctieregeling chemische wapens 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-11-2018 Staatscourant 2018, 63554 Ministerie van Buitenlandse Zaken