Uw zoekopdracht heeft 253 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de implementatie van artikel 2, punt 1, van Richtlijn (EU) 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/139/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2019, L 334)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2020 Staatscourant 2020, 36491 Ministerie van Financiën
 2. Convenanten Download icon PDF (17 kB)

  Convenant tussen AIVD, MIVD, Politie, OM, KMar, Belastingdienst, IND, Inspectie SZW, FIU en NCTV inzake de samenwerking in de CT Infobox (Convenant samenwerking CT Infobox 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-05-2020 Staatscourant 2020, 27315 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 24 april 2020, nr. MinBuza-2020.5199-8, houdende wijziging van enkele sanctieregelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2020 Staatscourant 2020, 26735 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  RECTIFICATIE Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 5 maart 2020, nr. MINBUZA-2020.152921, tot aanwijzing van mevrouw Meryam El Ghouat als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2020 Staatscourant 2020, 14902 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 5 maart 2020, nr. MINBUZA-2020.152908, tot aanwijzing van de heer Soufiane Lamribet als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-03-2020 Staatscourant 2020, 14900 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 5 maart 2020, nr. MINBUZA-2020.152921, tot aanwijzing van mevrouw Meryam El Ghouat als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-03-2020 Staatscourant 2020, 14902 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 5 maart 2020, nr. MINBUZA-2020.152915, tot aanwijzing van de heer Jermaine Emmanuel Walters als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-03-2020 Staatscourant 2020, 14901 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 5 maart 2020, nr. MINBUZA-2020.152894, tot aanwijzing van de heer Nabil Riyani als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-03-2020 Staatscourant 2020, 14898 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 5 maart 2020, nr. MINBUZA-2020.152902, tot aanwijzing van mevrouw Ojone Igala als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-03-2020 Staatscourant 2020, 14899 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (7 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Uitleveringswet, het Wetboek van Strafrecht BES en het Wetboek van Strafvordering ter uitvoering van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-02-2020 Staatscourant 2020, 5414 Ministerie van Justitie en Veiligheid