Uw zoekopdracht heeft 1097 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 08 juli 2019, nr. MBO/10610285, houdende wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom in verband met de bekendmaking van een subsidieplafond voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs die werkzaam zijn in bèta en techniek opleidingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2019 Staatscourant 2019, 44205 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00779, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo ten behoeve van het examenjaar 2021, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi ten behoeve van de examenjaren 2020, tevens preliminaire vaststelling van enkele syllabi ten behoeve van de examenjaren 2022 en 2023 (Regeling syllabi centrale examens vo 2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2019 Staatscourant 2019, 42966 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 16 juli 2019, nr. VO/9175859, houdende wijziging van de Beleidsregel pilot pro/vbo in verband met het opnemen van de mogelijkheid om te starten met een nieuwe onderbouwklas

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (116 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 juli 2019, nr. 8541170 houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wegens het vervallen van alle oude afdelingsvakken, intrasectorale en intersectorale programma’s van voor de vernieuwing van het vmbo en wegens de actualisatie en verduidelijking van de examenprogramma's voor de profielvakken in het vmbo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 40521 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 juli 2019, nr. VO /1436725, houdende regels voor de voorzieningenplanning bij scholen, de startbekostiging en aanvullende bekostiging nieuwe school in het voortgezet onderwijs in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling voorzieningenplanning vo BES 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 39813 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1042 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 6 juni 2019, nr. 5354540/5, houdende wijziging van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot intrekking van toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels houdende Onderzoekskaders 2017 (Stcrt. 2017, 38522)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 38026 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2019, nr. 9030795, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) voor het schooljaar 2020–2021 (Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020–2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2019 Staatscourant 2019, 39111 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2019, nr. VO/9132524, tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2019 en 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2019 Staatscourant 2019, 38744 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38058 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00904, houdende vaststelling van toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens vo in 2021 (Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38072 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap