Uw zoekopdracht heeft 705 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66215 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 november 2019, nummer CvTE-19.01164, houdende wijziging van het Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2020, in verband met de uitbreiding van de afnamecapaciteit voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66212 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Overig Download icon PDF (25 kB)

  Schooolleiders innovatie ontwikkelfonds (SIOF), Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66263 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (32 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 november 2019, nr. 16664537, houdende de intrekking of wijziging van verschillende regelingen in verband met de normalisering van de rechtspositie van het personeel in de OCW-sectoren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65884 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 25 november 2019, nr. VO/17770363, tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66034 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 21 november 2019, nr. HO&S/17759312 tot wijziging van de Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES, de Regeling studiefinanciering 2000, de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, en de Regeling studiefinanciering BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2019 Staatscourant 2019, 65208 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 november 2019, nr. VO/17731314, houdende wijziging van diverse regelingen voor het voortgezet onderwijs in verband met het verlengen van regelingen en het vaststellen van nieuwe subsidieplafonds en bedragen voor het kalenderjaar 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2019 Staatscourant 2019, 64684 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 november 2019, nr. PO/FenV/17701545 tot het verstrekken van bijzondere en aanvullende bekostiging voor het primair en voortgezet onderwijs 2019 (Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2019 Staatscourant 2019, 64683 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 november 2019, nr. FEZ/ 17725846, houdende wijziging van de Regeling normering topinkomens OCW-sectoren onder meer in verband met de indexatie van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2020 en doorvoering van enkele technische verbeteringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2019 Staatscourant 2019, 63247 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 13 november 2019, nr. MBO/17712761, houdende wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom in verband met een verhoging van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2019 Staatscourant 2019, 63132 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap