Uw zoekopdracht heeft 870 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (45 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur van ... tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 houdende criteria voor het aantonen van een band met Nederland voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2019 Staatscourant 2019, 43682 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2019, nr. HO&S/1475100, houdende wijziging van de Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs in verband met de opdracht aan rechtspersonen voor hoger onderwijs het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef bij hun studenten te bevorderen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41025 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2019, nr 8325590, tot intrekking van de Beleidsregel meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs en tot wijziging van de Beleidsregel uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2019 Staatscourant 2019, 38506 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juni 2019, nr. 8441152, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2019 en in verband met de vaststelling van de hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2020–2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatscourant 2019, 32340 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (96 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen door de geregistreerd-mondhygiënist (Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 31615 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Ministeriële regeling van de Staatssecretaris van Defensie van 13 mei 2019, Hoofddirectie Personeel, nr. BS/2019008294, inzake aanstelling decaan Nederlandse Defensie Academie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Staatscourant 2019, 27814 Ministerie van Defensie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (34 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 april 2019, nr. 1390675, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met het regelen van aanvullende taken voor de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie en in verband met het stellen van beleidsregels over de toekenning van kwaliteitsbekostiging en tot wijziging van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in verband met de verantwoording over de kwaliteitsbekostiging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2019 Staatscourant 2019, 20896 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Overig Download icon PDF (30 kB)

  Call for consortium partners Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs 2019–2020, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2019 Staatscourant 2019, 11591 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 9. Overig Download icon PDF (30 kB)

  Call for projectleiders Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs 2019–2020, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2019 Staatscourant 2019, 11589 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 10. Overig Download icon PDF (47 kB)

  3. Call for Proposals Praktijkgericht onderzoek naar het hoger onderwijs 2019 – 2020, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2019 Staatscourant 2019, 11593 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek