Uw zoekopdracht heeft 890 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2020, nr. 157002, houdende nadere voorwaarden voor inschrijving in het hoger onderwijs van (aspirant-)studenten die als gevolg van COVID-19 niet aan de vooropleidings- of toelatingseisen kunnen voldoen, alsmede regels voor instellingsbeleid over de inschrijving (Regeling afwijkende inschrijving hoger onderwijs COVID-19)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2020 Staatscourant 2020, 38835 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van het bestuur van NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen van 12 juni 2020 tot wijziging van de call for proposals Stimuleringssubsidies voor vrouwen in Bèta en Techniek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2020 Staatscourant 2020, 32898 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 3. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Beleidsregel Overgangsbeleid Loopbaanpad na afronding basispolitieopleiding Bachelor of Policing (HBO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2020 Staatscourant 2020, 31357 Politie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (14 kB)

  Beleidsregel Loopbaanpad Bachelor of Policing (HBO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2020 Staatscourant 2020, 31362 Politie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juni 2020, nr. 17782828, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2020 en in verband met de vaststelling van de hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2021–2022

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2020 Staatscourant 2020, 31064 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 maart 2020, nr. 23680942 houdende de aanwijzing van een rechtspersoon als bedoeld in artikel 7.15a, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Aanwijzingsbesluit Stichting Studiekeuze123)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2020 Staatscourant 2020, 22745 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 maart 2020, nr. 23681368, houdende de vaststelling van de door het instellingsbestuur aan te leveren gegevens ten behoeve van de enquêtes onder studenten (Regeling gegevens studentenenquête)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2020 Staatscourant 2020, 22741 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 februari 2020, 20935100, houdende routinematige digitale vervanging van archiefbescheiden (Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-03-2020 Staatscourant 2020, 12037 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 februari 2020 nr. HO&S/19526911, houdende regels voor het verstrekken van subsidie aan studenten die een tweede lerarenopleiding willen volgen en die instellingscollegegeld moeten betalen (Subsidieregeling tweede lerarenopleiding)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2020 Staatscourant 2020, 10893 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 4 februari 2020, nr. PO/17745255, houdende wijziging van de Subsidieregeling onderwijsassistenten opleiding tot leraar in verband met een verhoging van het subsidieplafond voor 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2020 Staatscourant 2020, 8744 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap