Uw zoekopdracht heeft 37 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 augustus 2016, nummer 791808 houdende wijziging van de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties advocatuur in verband met de implementatie van Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (‘de IMI-verordening’) (PbEU 2013, L354)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-08-2016 Staatscourant 2016, 44529 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. HO&S/463528, inzake het controlebeleid migrerend werknemerschap op grond van artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wet studiefinanciering 2000 (Beleidsregel controlebeleid migrerend werknemerschap)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-03-2013 Staatscourant 2013, 6218 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 december 2012, nr. HO&S/463633, tot wijziging van de Beleidsregel van 17 december 2009, nr. HO&S/BS/2009/178031, inzake het controlebeleid migrerend werknemerschap op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000, houdende de verlenging van deze beleidsregel tot 1 januari 2014

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2012 Staatscourant 2013, 6195 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties advocatuur (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2008 Staatscourant 2008, 184 Ministerie van Justitie
 5. Overig Download icon PDF (83 kB)

  Tijdelijke stimuleringsregeling EVC en maatwerktrajecten werkend leren in het HBO 2008 (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2008 Staatscourant 2008, 174 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Verlening mandaat aan directeur SenterNovem m.b.t. bezwaarprocedure Tijdelijke subsidieregeling STEP 2007-2008

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2008 Staatscourant 2008, 168 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Overig Download icon PDF (33 kB)

  Subsidieregeling emancipatie (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2008 Staatscourant 2008, 133 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/36)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2007 Staatscourant 2007, 245 Ministerie van Justitie
 9. Overig Download icon PDF (20 kB)

  Tijdelijke subsidieregeling STEP 2007-2008 (Citeertitel)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2007 Staatscourant 2007, 239 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/37)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2007 Staatscourant 2007, 243 Ministerie van Justitie