Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Mandaatbesluit NVAO 2019, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55446 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juli 2017, nr. WJZ/1171880/7226, houdende regels en beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs (Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017) gepubliceerd in de Staatscourant van 21 juli 2017, nr. 41402

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2017 Staatscourant 2017, 41402 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (119 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 juli 2017, nr. WJZ/1171880/7226, houdende regels en beleidsregels ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs (Regeling en beleidsregels fusietoets in het onderwijs 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2017 Staatscourant 2017, 41402 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (44 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 juni 2017, nr. 1184071, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs onder meer in verband met wijzigingen als gevolg van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2017 en in verband met de vaststelling van de hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2018/2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-06-2017 Staatscourant 2017, 31794 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 maart 2017, nr. MBO/1134637, houdende wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-03-2017 Staatscourant 2017, 13497 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 november 2016, nr. 1078770 houdende wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs in verband met de verdeling van de middelen voor onderwijskwaliteit en studiesucces die in 2017 resteren als gevolg van de financiële consequenties van de realisatie van de prestatieafspraken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2016 Staatscourant 2016, 62653 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2015, nr. 759965, houdende een wijziging van de Regeling titulatuur hoger onderwijs in verband met het wijzigen van de referentielijst internationale herkenbaarheid titulatuur hoger beroepsonderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2015 Staatscourant 2015, 27438 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van het College voor toetsen en examens van 6 oktober 2014 CvTE-14.02213, houdende vaststelling van het examenprogramma Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016 (Regeling examenprogramma Staatsexamens NT2 2016)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2014 Staatscourant 2014, 35978 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 oktober 2014, nr. HO&S/674004, tot het intrekken van een drietal aanwijzingen van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2014 Staatscourant 2014, 30349 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap